B scene in de context van een architectenbureau kan een perfect platform betekenen waar gedacht wordt over de (levens)kwaliteit van architectuur binnen urbanisme en de problemen van omgevings-verveling die leiden tot vervreemding en vermindering van sociale cohesie.

 

Kunst kan een factor zijn die een mens anders doet kijken én denken; het kan een “accent” zijn waardoor het beter vertoeven wordt in de alledaagse grijze realiteit.

 

B scene kan een generator zijn om mensen op diverse niveau’s bij elkaar te brengen ten einde kennis te maken met wat kunstenaars kunnen bijdragen aan onze leef-kwaliteit.

 

Kunstenaars tonen dus niet alleen hun werk; ze gaan ermee in dialoog met stadsplanners, architecten, urbanisten en … politici die niet zelden het eerste en laatste woord bemachtigen.

 

B scene kan binnen de activiteiten van Binst Architects een verbindende, adviserende rol spelen.

 

Ik ben van oordeel dat dit een nieuwe “ingang” kan betekenen in “de missie” van een architectenbureau als een catalysator tussen verschillende partners en belangen in de richting van een betere omgeving.

 

B scene kan innovatief zaken genereren bij grotere projecten, in combi en op basis van presentaties in B scene als een “be seen” voor een ander “zijn” van de kunst, nl “publiek” binnen de architecturale organisatie van wonen, werken, leren en ontspannen.

Ik denk dat hier een aparte en unieke rol kan worden georganiseerd binnen/naast Binst Architects die met een open vizier naar de toekomst kijkt in de context van opdrachten die sowieso de noodzakelijke ontwikkelingen op het vlak van ecologie, gezondheid en het streven naar een breder wel-zijn moeten “zien” in te calculeren. Dat is nu eenmaal de nieuwe trend in maatschappelijke opvattingen over de wereld en haar grond-stoffelijke eindigheid.

 

De praktische oefening is het “subject” van onder-linge discussies en van het wisselen van gedachten.

 

Zou het niet prachtig zijn mocht binnen de architectuur de stem van de kunstenaar letterlijk en figuurlijk ‘inherent’ een ‘stem’ krijgen, een stem die wordt verdisconteerd in een architectuur en omgeving met een niet altijd in cijfers in te schatten meerwaarde versus de idee van instrumentele rede.

 

Het niet te onderschatten voordeel hier is dat er geen buitenstaande, laat staan bestaande organisaties moeten worden “ingekocht” die advies verlenen – ik denk aan de cel “kunstintegratie” of aan “De nieuwe opdrachtgevers” .

 

De discussies en bevindingen van B scene zijn onderdeel van het B magazine.

 

 

 

— Luk Lambrecht
30/10/2018

By Luc Binst and Luk Lambrecht

Cockerillkaai 31/Luikstraat 1

2000 Antwerpen

 

Algemene mail

info@bscene.be

Open op zaterdag en zondag
van 13u tot 18u

 

Press en media vragen
press@bscene.be